Online marketing

Jouw privacy

Afix is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op deze pagina tref je onze privacyverklaring en vertellen we je wat we bewaren en waarom we dat doen.

Wat we met je gegevens doen
Marketingbureau Alkmaar Marketingbureau Alkmaar Marketingbureau Alkmaar Marketingbureau Alkmaar

Privacyverklaring

Wij zijn Afix, gevestigd aan Comeniusstraat 2A in Alkmaar en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens kunt u hier vinden.

Wij verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken op twee manieren persoonsgegevens: van onze klanten en van bezoekers die een formulier invullen op onze website.

Persoonsgegevens van onze klanten

Als u een klant van ons bent (waarvoor dank) bewaren we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Onze dienstverlening richt zich overigens op bedrijven. Dus in de meeste gevallen zijn de adres- en andere contactgegevens die van bedrijven. Deze vallen buiten de AVG.

Wanneer u een domeinnaam bij ons heeft

Wanneer u via ons bedrijf een domeinnaam heeft geregistreerd verwerken we de persoonsgegevens welke zijn opgegeven in de contacten. Elk domein heeft een houder, administratief contact en technisch contact. Die laatste zijn we meestal zelf. Een domeincontact bestaat uit: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk de algemene gegevens van uw bedrijf. Dus het algemene (info@) adres en geen directe nummers. Deze gegevens kunnen, afhankelijk van het TLD, openbaar beschikbaar zijn in Whois services. Wilt u weten hoe dit bij uw domeinnaam zit? Vraag er gerust naar.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij verwerken op onze website alleen persoonsgegevens wanneer u een formulier invult en verstuurd. Wanneer u een formulier op onze website gebruikt verwerken we naast de door u ingevulde velden ook nog twee technische gegevens om SPAM inzendingen tegen te kunnen gaan:

Internetbrowser en apparaat type (eigenlijk geen persoonsgegeven, maar melden we toch maar even)
IP adres
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Waarom we dat doen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te kunnen leveren
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (een hele interessante trouwens)
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van onze klanten

Deze bewaren we minimaal 7 jaar of zolang als de overeenkomst voortduurt. Die 7 jaar is de termijn waarop we de Belastingdienst bij een eventuele controle gegevens moeten kunnen overleggen.

Wanneer u geen klant meer bij ons bent archiveren we uw account in onze administratie en bewaren we alleen nog de noodzakelijke gegevens die we nodig zouden kunnen hebben bij zo’n controle. Persoonsgegevens welke aan domeinen zaten gekoppeld (contacten) worden dus ook verwijderd.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens welke verzameld zijn door formulieren op onze website bewaren we 2 jaar. Dit doen we omdat we graag eens in de zoveel tijd willen checken of die inzendingen goed zijn opgevolgd en of ze wat opgeleverd hebben. Gegevens ouder dan 2 jaar zijn dan niet heel interessant meer.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Onze analytische cookies hebben we zodanig aangepast dat deze informatie anoniem wordt verwerkt. We hebben daarmee wel inzicht in onze statistieken, maar die zijn niet meer te herleiden naar een natuurlijk persoon. Daarom hebben we ook geen irritante cookiemelding nodig.

Uw rechten

Wij zijn wettelijk verplicht u op de volgende rechten te wijzen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Mocht u gebruik willen maken van dit recht dan kunnen we in sommige gevallen (zoals bij domeinnaamregistratie) geen diensten meer aan u leveren. In dat geval waarschuwen we u uiteraard op tijd.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u het uzelf helemaal makkelijk wilt maken kunt u ons ook verzoeken deze gegevens over te dragen aan een derde partij. Let wel; het gaat hier dus alleen over persoonsgegevens.

Maken we er volgens u echt een potje van en komt u er met ons niet uit? Dat kunnen we ons natuurlijk niet voorstellen, maar we moeten uw wettelijk wel wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan dan hier.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Als internetbureau zijn we continue bezig om uw data te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze systemen zijn technisch goed beveiligd en up to date. Welke technische maatregelen we exact hebben genomen gaan we hier natuurlijk niet expliciet benoemen. Dan maken we het hackers wel erg makkelijk.

Organisatorisch hebben hebben we ook maatregelen genomen. Uw gegevens verstrekken we bijvoorbeeld uitsluitend aan personen die bij ons geregistreerd staan als geautoriseerd persoon binnen uw organisatie.